Uprava in strokovni sodelavci

Predsednik upravnega odbora

Dario Madžarević

Člani upravnega odbora

Dušan Poberaj

Matjaž Logar

Dean Kočevar

Jakob Vukovič

Matjaž Avsec